Jакшылыкту кунле кÿндÿлÿ балдар, ÿредÿчилер ле айылчылар! Бис Борис Укачинович Укачиннин 85 jажына учурлалган «Монулик болуп jайалган...» деп, литературный ринг откурерибис. Бу рингтин ээжилери аайынча слер кучерле эмес, кычырган билгирлерле jенип чыгар керек. Ойын-маргаанды баштардан озо, жюри тудуп алактар. Мен сананзам, Борис Укачин jайалталу ла курч тилду бичиичи. Онын jуруми чындап та, монкулик болуп jайалган.
Visually impaired version
Add the lesson to yourself and edit if needed. More details
Add a lesson to yourself