«Монулик болуп jайалган...» (Алтай бичиичи, поэт, публицист Б.У. Укачиннин 85 jажына учурлалган литературный ринг)
Тургузаачызы: Диятова Л.В. алтай тил ле литературанын ÿредÿчизи,
Visually impaired version
Add the lesson to yourself and edit if needed. More details
Add a lesson to yourself