EN
Тема: Адалгыш
Урок: 2 класс
1
Јурук тындулардыҥ. -Јурукта слер кандый тындулар таныдаар? -Нениҥ учун олор айылдын тындулары? -Бу сӧстор кандый суракка каруу берет? -Нениҥ учун не –деп сурак талдадаар? -Олор кандый суракка каруу берер? -Уроктыҥ темазы кандый болор?
2
Сурактарга каруу бер
3
Амырагар
4
Бу тынду керегинде слер нени билереер?
5
Jакылтала иш
6
Сурактарга каруу